ADRESA

Schwabe Czech s.r.o.
Pod Klikovkou 1917/4
150 00 Praha 5

Telefonní číslo

Tel: 241 740 540
Fax: 241 740 553

EMAIL

Rádi vám odpovíme na vaše otázky:
info@schwabe.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

IČ: 26460297
DIČ: CZ26460297

Kontaktujte nás

V případě otázek týkajících se léků nás kontaktujte emailem: info@schwabe.cz, případně telefonicky 241 740 540.

Pokud jde o urgentní dotaz, kontaktujte prosím svého lékaře nebo nepřetržitou lékařskou službu.

Podezření na vedlejší účinek léku nebo další informace týkající se bezpečnosti léků nám můžete nahlásit emailem: info@schwabe.cz, nebo telefonicky 241 740 540. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, obraťte se prosím na svého lékaře či lékárníka. Toto se týká jakýchkoli vedlejších účinků, které nejsou uvedeny v písemné příbalové informaci pro pacienta. Vedlejší účinky je možné hlásit také prostřednictví Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10 - oddělení farmakovigilance, tel.: 272 185 322, internetový odkaz: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek, email: farmakovigilance@sukl.cz